24 maja, 2022

Marszałek o bezpieczeństwie żywnościowym

Marszałek Piotr Całbecki został sprawozdawcą opinii Europejskiego Komitetu Regionów w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia odporności systemów żywnościowych. Opinia, związana z obecną destabilizacją światowych rynków produktów rolnictwa, spowodowaną przez m.in. zmiany klimatu, pandemię COVID-19 oraz rosyjską agresję na Ukrainę, będzie odpowiedzią na marcowy komunikat Komisji Europejskiej w tej sprawie oraz deklarację wersalską Rady Europejskiej w sprawie wojny za naszą wschodnią granicą.

Marszałek Piotr Całbecki, który zajmuje się przygotowaniem opinii na mocy decyzji  Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) Europejskiego Komitetu Regionów (KR), przedstawi w niej stanowisko KR w kwestii zagrożeń dla zaopatrzenia w żywność w Unii Europejskiej, światowego skoku cen towarów (w tym żywności i nawozów dla rolnictwa), a także zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających z rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ten ważny dokument będzie zawierał stanowisko regionów europejskich oraz przedstawiał możliwości rozwiązań dla zdestabilizowanego rynku rolnego w Europie i na świecie.

Opinia ta jest również związana z realizacją celów unijnych strategii, w tym Europejskiego Zielonego Ładu i strategii „Od pola do stołu”, oraz z podejmowanymi w naszym województwie działaniami wspierającym Ukrainę i Ukraińców na uchodźstwie.

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl