24 maja, 2022

Najnowsze wiadomości z powiatu toruńskiego

Pomiędzy edukacją a biznesem

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży zorganizował Forum Edukacji i Biznesu. Czwartkowe w spotkanie było okazją do przekazania praktycznych informacji dotyczących m.in. sytuacji na rynku pracy i najbardziej efektywnego kształcenia zawodowego.

Forum Edukacji i Biznesu to nowa inicjatywa dyrekcji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Poprzez szereg wystąpień zaproszeni goście opowiedzieli słuchaczom o kluczowych dylematach kariery w kontekście uczenia się przez całe życie, współpracy na linii szkolnictwo branżowe – rynek pracy oraz współdziałania szkół z przedsiębiorcami.

W Forum wzięli udział m.in.: Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Polikowski, Burmistrz Chełmży Jerzy Czerwiński, przedstawiciele władz miasta i gminy Chełmży, dyrekcja i doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego, a także przedstawiciele lokalnych instytucji, dyrektorzy szkół wraz z doradcami, przedsiębiorcy, a także uczniowie ZSP realizujący praktyczną naukę zawodu w Nordzucker Polska S.A.

– Przy organizacji pierwszej edycji forum przyświecała nam myśl Lolsona Zawadzkiego: „Biznes tak samo jak nauka, rozkwita tylko w warunkach swobodnej wymiany myśli” – wyjaśnia dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży Krystyna Soliwodzka.

Forum spotkało się z bardzo pozytywnymi recenzjami uczestników i zaproszonych gości. Organizatorzy nie wykluczają, że to wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz życia szkoły.

Program „Równać Szanse” ogłasza nabór wniosków w Konkursie Małe Granty!

Program „Równać Szanse” ogłasza nabór wniosków w Konkursie Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.

Wnioski można składać do 25 maja.

W Konkursie Małe Granty możesz zdobyć aż do 10 000 zł na realizację sześciomiesięcznego projektu w Twojej miejscowości!

Równać Szanse pomaga wcielać w życie pomysły młodzieży i to właśnie młodzi ludzie prowadzą projekty. Są aktywnymi twórcami, uczestnikami i realizatorami projektu. Planują działania i realizują je, podejmując jednocześnie decyzje o tym, co i jak robią. Doświadczają konsekwencji własnych decyzji, które nie zawsze mogą okazać się słuszne. To naturalna i konieczna część rozwoju.

Nieustannie próbują nowych rzeczy i stawiają czoła wyzwaniom związanym z realizacją swoich celów. W ten sposób zdobywają ważne doświadczenia i rozwijają nowe umiejętności, które pomogą im w przyszłości.

W Programie zrealizowano do tej pory ponad 3 500 projektów, w których wzięło udział ponad 150 000 młodych ludzi!

Może to czas, żeby zrealizować taki projekt w Twojej miejscowości?

Pliki do pobrania poniżej:

Zasady Konkursu Małe Granty 2022

Wzór wniosku – Konkurs Małe Granty 2022

Szczegółowe informacje o sposobie realizacji projektów KMG 2022

Kryteria oceny formalnej KMG 2022

Kryteria oceny merytorycznej KMG 2022

Jak fundacja wspiera wnioskujące organizacje?

Szkoli i doradza na etapie składania wniosków, przyznaje granty do 10 000 zł na realizację sześciomiesięcznych projektów, szkoli i doradza koordynatorom projektów, prowadzi wizyty konsultacyjno-monitoringowe w miejscu realizacji działań, zapewnia uczestnikom projektów ciekawe gadżety.

Kto może ubiegać się o dotację?

W konkursie granty przyznawane są podmiotom z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Mogą to być:

– organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;

– powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;

– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;

Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

Więcej informacji na temat konkursu: https://s.rownacszanse.pl/malegranty

Zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań!

+48 609 458 344

pawel.walecki@civispolonus.org.pl

artur.lega@civispolonus.org.pl

rownacszanse@civispolonus.org.pl

Konkurs Małe Granty organizowany jest w ramach Programu Równać Szanse 2022 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Fundację Civis Polonus.