II Kongres Miast Sportowych

Toruń był gospodarzem II Kongresu Miast Sportowych, którego tematem wiodącym jest efektywne zarządzanie sportem w mieście.

W CKK Jordanki w dniu 16 października 2017 roku spotkali się przedstawiciele różnych środowisk sportowych – samorządowcy, prezesi związków i organizacji sportowych, organizatorzy dużych imprez, byli sportowcy, trenerzy, przedstawiciele branży marketingu sportowego, dziennikarze sportowi. W trakcie Kongresu Miast Sportowych podczas sesji plenarnej oraz paneli dyskusyjnych mają okazję do wymiany poglądów, spostrzeżeń i pomysłów dotyczących funkcjonowania sportu w miastach. Jest to druga edycja kongresu – pierwsza, w roku 2016, odbyła się we Wrocławiu. Organizatorami kongresu są „Przegląd Sportowy” i Onet.

– Toruń pełni dziś honory gospodarza Kongresu Miast Sportowych. Uważamy, że właśnie w Toruniu odnajdziecie Państwo przychylną przestrzeń do rozmów o skutecznym pobudzaniu sportu krajowego. W końcu tylko w ostatnich ośmiu latach wydaliśmy w Toruniu na sport prawie pół miliarda złotych, w tym ponad 334 mln zł na inwestycje. To jeden z najwyższych poziomów finansowania sportu w polskich samorządach! –powiedział prezydent Michał Zaleski w trakcie otwarcia tego wydarzenia. W dalszej części kongresu, podczas sesji plenarnej „Inwestycje w sport – sportowe społeczeństwo to zdrowe społeczeństwo”, prezydent zapewnił, że w następnym roku wydatki na sport w Toruniu będą jeszcze większe.

We wspomnianej sesji plenarnej, która zainaugurowała kongres, obok prezydent Michała Zaleskiego udział wzięli: Monika Pyrek – lekkoatletka, olimpijka, Daria Abramowicz – psycholog sportowy, Sebastian Chmara – wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Andrzej Nowakowski – prezydent Płocka. Wspólnie doszli do wniosku, że inwestycja w sport przynosi korzyści zarówno miastu – zapewniając mu promocję, jak też mieszkańcom, którzy mają szeroki wybór sposobów na aktywne spędzanie czasu. Jak ważne jest to także w wyszukiwaniu młodych talentów sportowych, mówiła Monika Pyrek.  – To, że można śledzić wielkie imprezy sportowe zarówno w telewizji, ale i na żywo, stanowi wielki bodziec do uprawiania sportu. Dla mnie, kiedy byłam dzieckiem, oglądanie różnych zawodów było takim wabikiem – wspominała mistrzyni olimpijska. – Dobrym sposobem, by przyciągnąć dzieci do sportu, są spotkania ze sportowcami organizowane w szkołach. W ten sposób pokazuje się, że pasja może doprowadzić do wielkich sukcesów. Jeżeli samorządy będą wspierały takich pasjonatów i sport w ogóle, dla dzieci i młodzieży będzie to też przykład, że warto zacząć uprawiać jakąś dyscyplinę sportową –powiedziała Monika Pyrek.

Jak powiedział prezydent Michał Zaleski, Toruń – zgodnie z hasłem – jest miastem sportu.  Świadczą o tym liczby, które prezydent przedstawił w trakcie kongresu: 54 dyscypliny sportu, które wspiera miasto, ponad 200 organizacji i 300 obiektów sportowych. W latach 2010-2017 miasto przeznaczyło aż 370 mln zł na inwestycje sportowe, m.in. 27,5 mln zł na sport młodzieżowy i prawie 30 mln zł na sport seniorski. W ciągu roku 2017 miasto zainwestowało 45 mln zł w szeroko rozumianą działalność sportową.

Według raportu przedstawionego przez agencję Sponsoring Insight, średnie wydatki na sport w przeliczeniu na 1 mieszkańca w miastach wojewódzkich w latach 2015-2017 wyniosły 181 zł. Toruń jest na czwartym miejscu wśród miast w tej kategorii – za Opolem, Olsztynem i Gdańskiem. Łącznie te miasta w omawianym okresie przeznaczyły na sport około 3,4 mld zł.

 

Źródło: www.torun.pl