Miliony dla samorządów

Nową ofertę wsparcia finansowego WFOŚiGW w Toruniu oraz założenia projektu doradztwa energetycznego zaprezentowano dziś w KPUW samorządowcom z regionu. Wśród prelegentów znaleźli się m. in. prezes Zarządu WFOŚiGW w Toruniu Ireneusz Stachowiak, Maria Dombrowicz dyrektor RDOŚ w Bydgoszczy i wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Ponad stu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa kujawsko-pomorskiego powitał wojewoda na konferencji dotyczącej priorytetowych programów finansowego wsparcia dla przyszłych beneficjentów.

Zakres współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z samorządami w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach doradztwa energetycznego zaprezentowała dyrektor instytucji dr Maria Dombrowicz. O wsparciu przy realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i OZE mówił koordynator Zespołu Doradców Energetycznych Sebastian Górka.

Projekt Doradztwa Energetycznego (PDE) finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, a jego celem nadrzędnym – wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE 20/20/20. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą takie zadania jak: wdrożenie i rozwój systemu doradztwa; przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz działań informacyjnych, w tym szkoleń dla energetyków gminnych; usługi doradcze związane z przygotowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej PGN/SEAP i wdrożeniem inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i OZE oraz pomoc przy aplikowaniu o środki unijne.

„Ten rok będzie szczególny, ponieważ ruszyły już środki europejskie z Regionalnego Programu Ochrony Środowiska i inwestycje nabiorą tempa. Spodziewamy się, szczególnie ze strony samorządów wnioskujących o inwestycje, że będą to inwestycje drogowe, co już widać po składanych wnioskach. Ten rozwój w zakresie szczególnie dróg wojewódzkich i ich przebudowy będzie bardzo widoczny” – mówiła Maria Dombrowicz.

„Ochrona przyrody 2018”, „Elektromobilność 2018”, „Świetlik 2018-2019”, „Azbest”, „Edukacja ekologiczna 2018” i „Słonecznik 2018-2019” – to z kolei niektóre z nowych programów funduszu, których beneficjentami mogą zostać samorządy z Kujaw i Pomorza. Do rozdysponowania jest 40 mln zł. Rodzaje przedsięwzięć, terminy naboru wniosków i formy dofinansowania w ramach programów przedstawili prezes zarządu Ireneusz Stachowiak i jego zastępca Dariusz Wrzos.”Od stycznia tego roku jako Wojewódzki Fundusz uruchamiamy 10 nowych programów. W zakresie ochrony powietrza stworzyliśmy program dotacyjny „Ekopiec 2018”. Jest on programem innowacyjnym, a na jego realizację przeznaczyliśmy 4,3 mln zł” – mówił Ireneusz Stachowiak.

Przed konferencją prelegenci spotkali się z dziennikarzami. Wojewoda podkreślał, że cieszy go fakt, iż nabór wniosków w 100 procentach odbywa się w formie konkursów, co zapewni transparentność w kontaktach z beneficjentami. „Zależy nam na tym, żeby pokazać tą jawność i transparentność wszystkich źródeł finansowania inwestycji i przedsięwzięć jakie mogą realizować samorządy poprzez WFOŚiGW” – mówił. Podziękował również kierownictwu funduszu za pomoc przy usuwaniu skutków nawałnicy.

 

Żródło: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy