Program grantowy ” Patriotyzm jutra „

Uprzejmie informuję, że organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z terenu województwa kujawsko-pomorskiego mogą rozpocząć pisanie projektów promujących polskie dziedzictwo kulturowe i postawy patriotyczne. Muzeum Historii Polski ogłosiło nabór w ramach X edycji programu grantowego „ Patriotyzm jutra „, który potrwa do 21 lutego 2018 r. Do rozdysponowania przeznaczono 4 mln złotych.

Projekty powinny kształtować świadomego własnej tożsamości obywatela. Mają upowszechniać i popularyzować wiedzę o historii Polski i polskim dziedzictwie kulturowym, tradycjach narodowych, państwowych, demokratycznych, wolnościowych, solidarnościowych i wielokulturowych. Ważną rolę ma stanowić komponent budowania szacunku, więzi i współodpowiedzialności za historię narodową, przy jednoczesnym przywracaniu pamięci lokalnej i odkrywaniu dziejów „małych ojczyzn”. To wszystko zaś ma stanowić inspirację dla różnego rodzaju działań twórczych.

„Patriotyzm jutra” to program zarządzany przez Muzeum Historii Polski. Środki zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wnioskodawcy, w zależności od wkładu własnego, mogą starać się o dofinansowanie do 70 tysięcy złotych. W tej edycjinie będą przyjmowane wnioski związane z obchodami 100-lecia niepodległości Polski, bowiem te należy kierować do Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.

O naborze w ramach PW „Niepodległa” poinformujemy, gdy tylko zostanie ogłoszony.

Link: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/patriotyzm-jutra-po-raz-dziesiaty-trwa-nabor-wnioskow/

 

{TM} na podstawie informacji Urzedu Wojewódzkiego w Bydgoszczy