SMART Tourist Region

Lokalna Organizacja Turystyczna Toruń zaprasza do udziału w pierwszej edycji „SMART Tourist Region” w Województwie Kujawsko – Pomorskim.

Będzie to konferencja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w szeroko pojętej branży turystycznej, operatorów obiektów hotelowych i gastronomicznych, pracowników szczebla kierowniczego, którzy poszukują inspiracji i narzędzi do dalszego rozwoju zawodowego, by osiągać jak najlepsze wyniki w biznesie turystycznym.

Konferencja odbędzie się 19 i 20 listopada 2018 r. w MCSM przy ul. Łokietka 3 w Toruniu.

Dzięki wsparciu finansowemu ze środków Gminy Miasta Toruń oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres: lot@lottorun.pl

Branża turystyczna działa bezustannie i trudno oddelegować jednego dnia wszystkich kluczowych pracowników na szkolenie, dlatego zaplanowano dwa dni konferencyjne z tą samą tematyką, tak aby jak największa liczba osób mogła skorzystać z wiedzy prelegentów. Przygotowano trzy panele tematyczne, których treść jest odpowiedzią na bieżące potrzeby branży. Prelekcje poprowadzą uznani wykładowcy praktycy z licznymi sukcesami zawodowymi, a przede wszystkim osoby o wspanialej energii i umiejętności inspirowania do działania:

  • Prawne aspekty prowadzenia działalności w turystyce w konteście zmian ustawowych
  • Guest Expierience 4.0.
  • Social media marketing w praktyce

Uczestnictwo w konferencji to także doskonała okazja do nawiązania kontaktów biznesowych.

 

Źródło: www.torun.pl