Nowa instytucja kultury w grudziądzkim Młynie Górnym

Marszałek Piotr Całbecki wizytował 15 lutego Grudziądz, gdzie spotkał się z władzami miasta i reprezentującymi tę część regionu radnymi województwa. Rozmowy dotyczyły m.in. utworzenia nowej instytucji kulturalno-edukacyjnej w historycznym budynku dawnego grudziądzkiego Młyna Górnego. Marszałek Całbecki i prezydent Grudziądza Maciej Glamowski podpisali list intencyjny w tej sprawie.

Grudziądz, miasto, które ze względu na potencjał i położenie ma szansę znaleźć się  w pierwszej lidze polskich miast, potrzebuje pierwszoligowych instytucji kulturalnych. Jestem przekonany, że ta, która powstanie w Młynie Górnym spełni oczekiwania i ambicje grudziądzan. Zabytkowy obiekt, piękny przykład dziewiętnastowiecznej architektury przemysłowej, zyska drugie życie – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.  

Rewitalizacja obiektu i powołanie funkcjonującej tu instytucji kulturalno-edukacyjnej to wspólna inicjatywa samorządu województwa i samorządu miejskiego Grudziądza.

Zgodnie z zapisami listu intencyjnego dawny młyn zostanie przekształcony w przestrzeń publiczną z myślą o kulturze, edukacji i wydarzeniach artystycznych. Misją powołanego do życia ośrodka będzie prezentacja i popularyzacja historii i dorobku kulturalnego miasta i regionu, a także popularyzacja wiedzy matematyczno-przyrodniczej, technologicznej i humanistycznej. Liczymy, że Młyn Górny w nowej roli stanie się nie tylko lokalną atrakcją turystyczną.

Do prac nad koncepcją funkcjonowania instytucji zostanie powołana grupa robocza.

Grudziądz jest jednym z tych miast naszego województwa, które sprawnie wykorzystują mechanizmy prorozwojowe uruchomione dzięki środkom pomocowym Unii Europejskiej. W latach 2007-2013, przy udziale wsparcia z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, m. in. zmodernizowano miejski układ komunikacyjny i system transportu publicznego, powstał nowy port jachtowy ze strefą rekreacyjną i ruchomą kładką skracającą drogę na półwysep, przeprowadzono prace restauracyjne na Górze Zamkowej i w obrębie starego miasta. Łączna wartość wsparcia z RPO dla zrealizowanych tu przedsięwzięć wyniosła 165,5 mln złotych. W obecnej perspektywie (2014-2020) grudziądzki samorząd otrzymał już dofinansowanie m.in. na modernizację Centrum Kultury Teatr i kolejny etap unowocześnienia systemu komunikacji publicznej wraz z zakupem autobusów.

Na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu