Kalejdoskop wraca do Młyna Wiedzy

Od 16 stycznia 2018 roku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy udostępni wystawę czasową ” Kalejdoskop „. Ekspozycji będzie towarzyszyła edukacyjna ścieżka zwiedzania. 

Wystawa „Kalejdoskop” wraca do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy po dwóch latach od pierwszej prezentacji. – Ekspozycja będzie prezentowana ponownie w naszym Centrum ze względu na liczne prośby nauczycieli. Pamiętają ją jako niezwykle cenną edukacyjnie, po pierwsze ze względu na prezentowana tematykę – elementy optyki geometrycznej, po drugie ze względu na sposób przekazu interaktywna lekcja – ścieżka edukacyjna. Nauczyciele chcieli przyjść na wystawę ze swoimi nowymi uczniami – mówi Monika Wiśniewska, dyrektor Młyna Wiedzy.

Wystawa składa się z 30 stanowisk, m.in. wielkiego kalejdoskopu, labiryntów świetlnych złożonych z elementów optycznych, takich jak zwierciadła, soczewki, pryzmaty, lustrzanych mozaik, miraży i zadań zręcznościowych.

Ekspozycja powstała w wyniku połączenia obserwacji wyniesionych z wielu polskich i europejskich centrów nauki, z doświadczeniem wyniesionym z pracy w charakterze zarówno nauczycieli i dyrektorów szkół. Stworzono w pełni autorski program tzw. ścieżek edukacyjnych w sposób istotny wspomagający nauczanie fizyki, rozwijający umiejętność logicznego myślenia oraz ukierunkowany na odkrywczą pracę w małej grupie.

Optyczna ścieżka edukacyjna

Interaktywnej wystawie edukacyjnej „Kalejdoskop” towarzyszą ścieżki edukacyjne, odpowiadające czterem poziomom edukacyjnym: SP 1-3, SP 4-6, SP 7 + Gim. 2-3 oraz szkoły ponadgimnazjalnej. – Taki sposób zwiedzania wystawy pozwala maksymalnie zmotywować uczniów do pracy. Ścieżki umożliwiają pracę samodzielną, w małym zespole, pełną odkryć i poszukiwań zarazem. Dzięki wprowadzonemu elementowi rywalizacji, zwiedzający są maksymalnie zmotywowani do rozwiązywania zadań – przekonuje Katarzyna Przegiętka, kierownik Działu Naukowo-Dydaktycznego Młyna Wiedzy.

Trzeba podkreślić, że eksponaty na wystawie zostały poświęcone stosunkowo wąskiemu zakresowi tematycznemu, dzięki czemu możliwe jest pokazanie różnych aspektów danego zjawiska bez rozpraszania uwagi odbiorcy.  – Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie trwałego, realnego efektu poznawczego, a nie tylko zapewnienie dobrej zabawy – mówi Katarzyna Przegiętka.

Wystawa w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy będzie dostępna do końca 2018 roku.

 

{TM} na podstawie informacji Urzędu Miasta w Toruniu