W tym roku pożegnaliśmy…

Początek listopada – czas, w którym wspominamy tych, którzy odeszli. Odwiedzamy cmentarze, dekorujemy groby. Pozwalamy sobie na chwile refleksji. W Kujawsko-Pomorskiem znicze pamięci zapłonią między innymi pod pomnikiem Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 z ziemią z 400 miejsc kaźni na całym Pomorzu. Marszałek Piotr Całbecki 1 listopada uczestniczy w kweście na toruńskim cmentarzu św. Jerzego. Środki ze zbiórki zasilą fundusz renowacji zabytków tej nekropolii.

…”Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą (…)
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna (…)
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego…”

ks. Jan Twardowski

W ciągu minionych dwunastu miesięcy pożegnaliśmy między innymi

 

Lucynę Andrysiak, przewodniczącą sejmiku województwa pierwszej i drugiej kadencji, radną województwa w latach 1998-2014, komendantkę Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, pedagoga;

 

Jadwigę Aleksandrowicz, wieloletnią dziennikarkę „Gazety Pomorskiej”;

 

Mariana Chojnowskiego, oddanego pracownika Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego;

 

Alojzego Gładykowskiego, żołnierza Armii Krajowej, prezesa okręgu bydgoskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej;

 

Ryszarda Jaworskiego, wieloletniego dziennikarza „Gazety Pomorskiej”, szefa toruńskiego oddziału „GP” (1999-2004), redaktora naczelnego tygodnika „Kujawy”, pracownika Urzędu Marszałkowskiego (2005-2007);

 

Tomasza Malinowskiego, dziennikarza sportowego „Gazety Pomorskiej”, pasjonata sportu i działacza sportu amatorskiego, kierownika odnoszącej sukcesy drużyny do lat 10 Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej;

 

Antoniego Słocińskiego, wieloletniego dyrektora Teatru Baj Pomorski, aktora, reżysera i animatora kultury;

 

Michała Staśkiewicza, animatora kultury, reżysera, publicystę, byłego szefa wydziału kultury, turystyki i sportu Urzędu Miasta Torunia;

 

Józefa Żurka, odznaczonego marszałkowskim Medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis kombatanta drugiej wojny światowej, najstarszego Polaka;

 

Kazimierza Wacha, żołnierza 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej, wieloletniego dyrektora Zakładu Energetycznego w Toruniu, prezesa okręgu toruńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.info.pl