Toruń na drugim miejscu w rankingu ” Rowertour „

W tegorocznym rankingu specjalistycznego magazynu ” Rowertour „ Toruń uplasował sie na drugim miejscu w Polsce wśród miast przyjaznych rowerzystom. Oceniano 39 miejscowości według aż 18 kryteriów, takich jak m.in. długość dróg rowerowych, ilość pasów i kontrapasów oraz miejsc do bezpiecznego parkowania rowerów. Badano także ogólną strategię rozwoju infrastruktury rowerowej w miastach, m.in. inwestycje rowerowe w powiązaniu z inwestycjami drogowymi i remontami dróg. Toruń zdobył 48,2 pkt, zajmując drugie miejsce. To o jedno miejsce wyżej niż w poprzednim rankingu z 2014 r. Na pierwszym miejscu utrzymał się Gdańsk.

Świetny wynik nasze miasto osiągnęło w największym w Polsce badaniu rowerzystów, przeprowadzonym w 2016 roku przez Fundację Allegro All For Planet. Tu zajęlismy czwarte miejsce w Polsce. Ankietę wypełniło ponad 25 tysięcy rowerzystów. Odpowiadali oni na pytania, jak oceniają infrastrukturę w swoich miastach, czy czują się bezpieczni na drodze i w jakie dni tygodnia najczęściej korzystają z roweru. Ogólna ocena satysfakcji z warunków jazdy rowerem najlepiej wypadła w Gdańsku (69 punktów), Białymstoku (67), Rzeszowie (64), Toruniu (63) i Wrocławiu (62), najgorzej zaś w Gorzowie Wlkp. (47), Poznaniu (52), Katowicach (52) i Częstochowie (53).

Ankietowani z dużych miast (powyżej 200 tys. mieszkańców) ogólnie lepiej oceniają warunki jazdy rowerem w swoich miejscowościach niż mieszkańcy średnich i małych miejscowości, zwłaszcza w zakresie długości tras i ścieżek rowerowych oraz parkingów rowerowych i stojaków dla rowerów. Rowerzyści z największych aglomeracji mają za to więcej zastrzeżeń do bezpieczeństwa jazdy – tu najwięcej negatywnych opinii odnotowano wśród ankietowanych z Warszawy (45 punktów), Poznania (44), Krakowa (46), Gorzowa Wlkp. (46) i Częstochowy (46). Najlepiej poziom bezpieczeństwa ruchu na ulicach oceniają ankietowani z Rzeszowa (61), Gdańska (59), Białegostoku (59) i Torunia (58). Mieszkańcy tych czterech miast, wraz z mieszkańcami Wrocławia, są też najbardziej zadowoleni z długości tras i ścieżek rowerowych. Najwięcej zastrzeżeń co do długości dróg rowerowych formułują mieszkańcy Gorzowa Wlkp., Katowic, Radomia i Poznania.

Z raportu wynika, że ponad 84% ankietowanych cyklistów pozytywnie ocenia zmiany warunków jazdy rowerem w ostatnich latach. Odmiennego zdania jest jedynie niecałe 2% badanych. Poprawę infrastruktury drogowej doceniają rowerzyści z wszystkich województw (w żadnym z województw odsetek osób niezadowolonych nie przekracza 3 punktów procentowych), przy czym relatywnie najwyższy odsetek ocen pozytywnych odnotowano w województwie podlaskim (91%), pomorskim (92%) i kujawsko-pomorskim (89%), najniższy zaś w województwach opolskim (74%), lubuskim (75%) i śląskim (79%).

 

{TM} na podstawie informacji Urzędu Miasta w Toruniu