RPO daje szansę na lepszą pracę

Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz umowach cywilno-prawnych lub zarabiający poniżej minimalnej płacy krajowej mogą uzyskać pomoc w znalezieniu lepszej pracy lub założeniu własnego biznesu dzięki szkoleniom, doradztwu zawodowemu lub bezzwrotnym dotacjom na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jest to możliwe poprzez trwający od 31 października konkurs w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, który organizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

W konkursie mogą startować podmioty mające doświadczenie w zakresie aktywizacji zawodowej i/lub prowadzeniu szkoleń dla pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, mogą to być np. firmy szkoleniowe, pracodawcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe. Obligatoryjnie uzyskane środki muszą być przeznaczone na doradztwo zawodowe z wdrożeniem indywidualnych planów działań dla wszystkich uczestników oraz działania ukierunkowane na rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podyplomowych, studiów uzupełniających.

Ponadto wnioskodawca może zaproponować działania z zakresu pośrednictwa pracy oraz udzielić bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z doradztwem i szkoleniami oraz wsparciem pomostowym przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania biznesu. Maksymalna wysokość dotacji dla jednego uczestnika projektu to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę, czyli około 27,1 tys. zł.

Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Średni koszt na uczestnika projektu nie może przekraczać 20 tys. zł. Kwota, jaką w ramach tego konkursu dysponuje WUP to 19,6 mln zł. Nabory wniosków potrwają do 15 lutego 2019 r. Więcej informacji na stronie mojregion.eu.

 

Na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu