Toruń ma strategię rozwoju do 2028 roku

Podczas 51. sesji Rady Miasta Torunia przyjęta została aktualizacja „Strategii Rozwoju Miasta do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 roku”.

Aktualizację strategii rozwoju wykonała na zlecenie Urzędu Miasta Torunia firma ResPublic. Zakres prac nad tym dokumentem obejmowały opracowanie diagnozy strategicznej, badanie opinii mieszkańców Torunia dokonane poprzez ankietę internetową i wywiad kwestionariuszowy oraz badanie społeczne pn. „Potrzeby i ocena jakości życia mieszkańców miasta Torunia”. Dzięki temu możliwe było poznanie atutów naszego miasta oraz obszarów problemowych. Szczególnie istotne były tu opinie i oczekiwania samych torunian, dzięki którym można było rozpoznać najpilniejsze i najistotniejsze kierunki rozwoju miasta oraz zadania społeczne i inwestycyjne, które te oczekiwania wyrażają i które należy wykonać w Toruniu w okresie objętym zaktualizowaną Strategią.

Podczas 51. sesji Rady Miasta, która odbyła się 17 maja 2018 roku, radni przyjęli aktualizację „Strategii Rozwoju Miasta do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 roku”. – Jak Państwo zauważyli, strategia powstała z perspektywą do 2028 roku, a więc jeśli ktoś ma pomysły, propozycje, wnioski dotyczące tego, co mogłoby znaleźć się w strategii, to myślę, że w każdym momencie jest dobry czas, żeby o tym rozmawiaćzwrócił się prezydent Michał Zaleski do radnych.

Pierwsza Strategia Rozwoju Miasta powstała w 2001 roku, kolejna zaś w 2010 r. Dwa lata temu, czyli w 2016 roku dokonana została tzw. ewaluacja Strategii, która wykazała w jakich obszarach powinna ona być zaktualizowana.  W tym celu powołany został Zespół Roboczy, do którego zaproszono 185 osób, reprezentujących partnerów społeczno-gospodarczych Torunia. – Prace nad strategią trwają niezmiennie od momentu jej uchwalenia w 2001 roku. I to Państwo jesteście wielu uzupełnień zawartości strategii. Tak naprawdę każda uchwała Rady Miasta ma swój udział w strategii, albowiem ją uzupełnia, nieco koryguje bądź wprowadza zupełnie nowe pomysły powiedział podczas 51. sesji prezydent Michał Zaleski.

Uaktualniona „Strategia Rozwoju Miasta do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 roku” prezentuje wizję miasta na najbliższe lata, do której realizacji będziemy dążyć. Wizja ta brzmi: Toruń nowoczesnym miastem europejskiej przestrzeni rozwoju, o szczególnym znaczeniu dla światowego dziedzictwa kulturowego.

„Strategia Rozwoju Miasta do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 roku”.

Według zawartej w strategii rozwoju miastsa wizji, Toruń jest:
– miastem kreatywnych, spełnionych zawodowo i szczęśliwych ludzi,
– miejscem z perspektywami dla młodych,
– miastem społeczności aktywnej, odpowiedzialnej i solidarnej,
– tętniącym życiem miejscem spotkań,
– otwarty i aktywny kulturowo,
– miastem właściwie chroniącym i udostępniającym zespół staromiejski – dziedzictwo kulturowe najwyższej światowej wartości,
– miejscem atrakcyjnej oferty turystycznej, znanym ośrodkiem regionu i kraju, rozpoznawalnym w Europie oraz na świecie,
– ośrodkiem rozwiniętej edukacji, centrum akademickim o krajowym i międzynarodowym znaczeniu,
– w grupie liderów rozwijających przyszłościowe kierunki techniczne,
– bezpieczny, nowoczesny, innowacyjny i inteligentny (smart city),
– miastem nowoczesnej infrastruktury, z inteligentnym systemem transportu publicznego,
– ośrodkiem współtworzącym nowoczesną metropolię,
– miastem wspierającym przedsiębiorczość i innowacje, współkreującym gospodarkę Polski Północnej, otwartym na inwestycje i nowoczesne technologie,
– miastem o zrównoważonym rozwoju.

Zaktualizowany dokument precyzuje także misję naszego miasta do roku 2028, która brzmi: „Jesteśmy miastem kreatywnej, otwartej i przedsiębiorczej społeczności, dumnej z dziedzictwa kulturowego swoich przodków, przełomowych w dziejach świata odkryć w astronomii, które do dzisiaj inspirują do tworzenia nowoczesnego, metropolitalnego ośrodka kultury, nauki, gospodarki i turystyki, opartego na innowacjach i synergii z partnerami w otoczeniu krajowym i międzynarodowym”.

 

Źródło: www.torun.pl