Pierwsza sesja sejmiku województwa

Zakończyła się pierwsza w tym roku sesja sejmiku województwa. W porządku obrad znalazło się m.in. wysłuchanie informacji na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa oraz raportu o stanie organizacji Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonowaniu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie naszego regionu.

Sejmik przyjął uchwałę w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie województwa kujawsko-pomorskiego. Raport o stanie województwa to nowy dokument, który analizowany będzie przez sejmik podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała sejmiku w sprawie absolutorium dla zarządu województwa. Obowiązek rozpatrywania raportu został wprowadzony ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o samorządzie województwa.  

Radni zatwierdzili się też warunki i tryb wspierania klubów sportowych oraz pomoc finansową dla gminy Żnin z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów działalności Żnińskiej Kolei Powiatowej, a także program ochrony przed hałasem i aktualizację Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 (z perspektywą na lata 2023-2028).

Podczas dzisiejszej sesji przedstawiciele Błękitnej Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego podziękowali samorządowym władzom województwa za wsparcie w misji podtrzymywana tradycji polskiej jazdy.

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl