Niepodległa dla wszystkich: wspólnie świętujmy naszą niepodległość

Przed nami 99. rocznica odzyskania niepodległości. Plany wojewódzkich obchodów tego święta przedstawili wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i pełnomocnik ds. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Polityki Historycznej Jarosław Jakubowski.

– Chcemy zaprosić mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do wspólnego świętowania tego bardzo ważnego wydarzenia. Tradycyjnie już władze rządowe i samorządowe organizują uroczystości w największych miastach: Bydgoszczy i Toruniu. Nasi przedstawiciele będą także we Włocławku i Grudziądzu. 11 listopada tego roku jest początkiem realizacji Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021. Rozpoczyna cykl uroczystości, które odbywać się będą aż do roku 2021, a ich kulminacją będzie 2018 r. – mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

W Bydgoszczy Narodowe Święto Niepodległości rozpocznie msza św. w katedrze (godz. 11.00), a następnie uczestnicy przemaszerują na Plac Wolności, gdzie odbędzie się uroczystość patriotyczna (godz. 12.30), podczas której pod Pomnikiem Wolności zostaną złożone wiązanki kwiatów. Zgromadzeni wysłuchają także okolicznościowych przemówień i koncertu Orkiestry Wojskowej. Dalsza część obchodów to spotkanie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim (godz. 13.15). Wojewoda wręczy odznaczenia zasłużonym, którzy swoją pracą i działalnością społeczną przyczynili się do przemian demokratycznych w Polsce. Następnie prelekcję pt. „Wolność, odpowiedzialność i zrównoważony rozwój” wygłosi dr Małgorzata Gotowska. Całość zakończy część artystyczna, podczas której bydgoscy aktorzy –Alicja Mozga oraz Mieczysław Franaszek przedstawią program pt.: „Pan Cogito a niepodległość” Zbigniewa Herberta.

Toruńskie uroczystości rozpoczną się o godzinie 11.15 od złożenia kwiatów na Cmentarzu Komunalnym nr 1 pod obeliskiem ku czci poległych w latach 1918-1921, a następnie pod pomnikiem gen. Józefa Hallera. W południe odbędzie się msza święta w intencji Ojczyzny w kościele garnizonowym, a po niej przemarsz ulicami Starego Miasta oraz uroczystość patriotyczna pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego (godzina 13.30). Między godziną 11 a 16 zaplanowano piknik patriotyczny na Rynku Nowomiejskim.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zaapelował do mieszkańców o wywieszenie flag, a także zabranie ich ze sobą na sobotnie uroczystości.

O szczegółach programu „Niepodległa” poinformował pełnomocnik ds. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Polityki Historycznej Jarosław Jakubowski: Celem Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021 jest zachęcenie wszystkich Polaków do wspólnego świętowania stulecia niepodległości. Plan jest rozpisany na pięć lat, rok 2018 będzie Rokiem Niepodległości. Główne założenie programu to wspólne świętowanie, organizowanie imprez, także plenerowych, łączących różne środowiska, udział w tych przedsięwzięciach organizacji pozarządowych. W te działania aktywnie włącza się także wojewoda kujawsko-pomorski. Na początek proponujemy ogólnopolski konkurs na projekt plakatu, który będzie ilustrował całość obchodów. Jest to nasz ukłon w stronę środowiska plastycznego, skierowany do artystów profesjonalnych, do studentów i uczniów szkół plastycznych z terenu całego kraju. Pierwsze prace już do nas napływają, termin mija 15 grudnia. Konkurs zostanie rozstrzygnięty jeszcze w tym roku, a jego plonem będzie wystawa pokonkursowa. Zwycięska praca zostanie wykorzystana w materiałach promocyjnych towarzyszących obchodom stulecia niepodległości. Będziemy także podejmować inne działania i organizować inne przedsięwzięcia, do których chcemy zapraszać różne środowiska z regionu i całego kraju.

Program zakłada działania w trzech obszarach (priorytetach). Pierwszy – to projekty, za które odpowiedzialne będą narodowe instytucje kultury, podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród tych projektów znajdziemy wystawy (m.in. „Stanisław Wyspiański – katalog” w Muzeum Narodowym w Krakowie, „Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej w latach 1918-1989” w Zamku Królewskim w Warszawie, „Stulecie Awangardy w Polsce” w Muzeum Sztuki w Łodzi), koncerty (m.in. sześć koncertów symfonicznych „powstało w wolnej Polsce, realizowanych przez Filharmonię Narodową) oraz filmy (m.in. cykl pt. „Polska Niepodległa – historia w ożywionych obrazach” realizowany przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, cykl „Rzeczpospolita modernistyczna” realizowany przez Polski instytut Sztuki Filmowej). Poza tym zaplanowano produkcję serii gier edukacyjnych, stworzenie murali, akcję „Narodowe Śpiewanie” (na wzór popularnego „Narodowego Czytania”) i wiele innych projektów.

Za drugi priorytet odpowiada Biuro Programu „Niepodległa” (BPN) – w drugiej połowie 2017 r. BPN uruchomi programy dotacyjne: „Koalicje dla Niepodległej” (wspierający organizację obchodów przez inicjatywy obywatelskie) oraz „Niepodległą” (skierowany do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych).

Za program zagraniczny obchodów (trzeci priorytet) odpowiada Instytut Adama Mickiewicza. Będą to projekty prezentujące dorobek polskiej kultury ostatniego stulecia, ukazany w perspektywie tysiącletniej historii Polski. Zadania realizowane przez IAM zostały wpisane w trzy ścieżki tematyczne: „Ignacy Jan Paderewski. Ikona Niepodległości”, „Polonia i Polacy za granicą”, „Polki”, „Pokolenie Niepodległej”, „Awangarda”, „Robotnicy”, „Duchowość Niepodległej”.

Szczegóły programu: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/program-wieloletni-niepodlegla-7535.php

 

{TM} na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy