Nasi nowi rodacy

Kolejni mieszkańcy naszego regionu otrzymali wczoraj akty nadania obywatelstwa polskiego od wojewody Mikołaja Bogdanowicza. Wśród nich jest 20 dorosłych i 12 dzieci. Na uroczystości w urzędzie wojewódzkim towarzyszyli im rodziny i bliscy.

Spotkanie rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, a wszyscy uczestnicy otrzymali w prezencie flagę Rzeczypospolitej Polskiej. Nowi obywatele pochodzą z Białorusi, Rosji, Ukrainy i Jemenu.

„Odbieracie dzisiaj Państwo bardzo ważne w swoim życiu decyzje. To dla nas ogromny zaszczyt i radość. Zdajemy sobie sprawę, jaką drogę Państwo przeszliście, aby stać się obywatelami polskimi. Nie było to z pewnością łatwe, podobnie jak aklimatyzacja w naszym kraju, który ma bogatą, ale i trudną historię. Dzisiaj stajecie się Państwo również jej częścią” – mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Dzisiejsza uroczystość była pierwszą w tym roku. W 2018 r. łącznie 105 cudzoziemców z województwa kujawsko-pomorskiego nabyło polskie obywatelstwo.

Obywatelstwo polskie można uzyskać w drodze nadania przez Prezydenta RP (bez spełniania dodatkowych warunków) oraz poprzez decyzję wojewody o uznaniu za obywatela polskiego. W takim przypadku cudzoziemiec musi przebywać nieprzerwanie w Polsce (na podstawie zezwolenia na pobyt stały) 3 lata, na miejscu posiadać regularne i stabilne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego. Ponadto musi wykazać się znajomością języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem (certyfikat) lub świadectwem ukończenia szkoły w RP. Druga możliwość to przebywanie 2 lata na pobycie stałym, jeżeli cudzoziemiec pozostaje co najmniej 3 lata w związku małżeńskim.

Źródło: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy