2 lata z programem „ Rodzina 500+”

W kwietniu mijają dwa lata funkcjonowania rządowego programu „ Rodzina 500+ „. Z rodzinami z Kujawsko-Pomorskiego uczestniczącymi w programie spotkał się w piątek wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Dziękując serdecznie przybyłym rodzinom za przyjęcie zaproszenia i przybycie do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wojewoda podkreślał, że spotkanie jest także okazją, aby porozmawiać na temat dwóch lat funkcjonowania programu w naszym regionie. „Głównymi założeniami była pomoc polskim rodzinom i poprawa demografii, która jest wielkim zagrożeniem i niebezpieczeństwem dla naszych przyszłych pokoleń.  To się udaje. Liczba urodzeń w województwie kujawsko-pomorskim zwiększyła się o 1600  – o tyle więcej dzieci urodziło się w roku 2017, niż w roku 2015″ – mówił. Wojewoda zaznaczył jednocześnie, że program jest uznawany na arenie międzynarodowej oraz oceniany przez inne państwa jako ten, który zlikwidował ubóstwo w polskich rodzinach.

O tym, co zmieniło się w życiu rodzin opowiedzieli beneficjenci programu „Rodzina 500+” – mama czwórki dzieci Sylwia Śmierzchalska z Łabiszyna oraz ojciec czwórki dzieci Błażej Koczan z Solca Kujawskiego. Obie rodziny podkreślały, że program daje wielki wachlarz możliwości przeznaczenia pieniędzy na rozwój dzieci, na ich pasje, a także na dodatkowe zajęcia czy korepetycje.  „Teraz możemy pomyśleć o wycieczkach, plenerach graficzno-malarskich dla starszego syna i obozach sportowych i treningach dla młodszego syna” – mówiła pani Sylwia.

Szczegółowe efekty dwóch lat funkcjonowania programu w województwie kujawsko-pomorskim przedstawiła dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dorota Hass. „W naszym województwie średnio 139 tysięcy rodzin uprawnionych pobrało świadczenia wychowawcze w ramach programu, prawie 213 tysięcy dzieci zostało objętych świadczeniem, a do rodzin z naszego województwa przekazano łącznie 2,5 mld zł.  Są to poważne pieniądze, które przełożyły się na rozwój gospodarczy, bo trzeba zaznaczyć, że  zostały one wydane na usługi i zakupy, co z kolei przełożyło się na gospodarkę” – mówiła Dorota Hass. „Najbardziej osłonowo program zadziałał w rodzinach z trójką dzieci wzwyż, gdyż często właśnie ich dotykało ubóstwo. Zmalało ono w wyniku programu o 94%, a w przypadku ubóstwa skrajnego o 2,2 %.  Ze względu na miejsce zamieszkania pieniądze trafiły do rodzin z gmin wiejskich  – ponad 931 milionów złotych, do miejsko-wiejskich – 639 mln zł i do miejskich – 972 mln zł.  Tylko 0,03 % rodzin ze wszystkich otrzymujących świadczenie pobiera je w formie rzeczowej” – poinformowała dyrektor WPS.

Spotkanie i konferencję prasową zakończyło śniadanie wojewody z zaproszonymi rodzinami, podczas którego dzieciom wręczono upominki oraz rozmawiano o korzyściach z dalszego funkcjonowania programu.

 

{TM} na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy