Konkurs dla innowacyjnych firm

Kujawsko-pomorskich przedsiębiorców i naukowców zapraszamy do składania propozycji innowacyjnych produktów, usług i technologii w konkursie Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw.

ADRESACI KONKURSU

W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z  regionu, przedsiębiorstwa akademickie oraz jednostki naukowe/zespoły badawcze, które mogą poszczycić się sukcesami w opracowaniu lub wdrożeniu innowacyjnej technologii, produktu lub usługi.

Oceniane będą projekty nie starsze niż 2 pełne lata kalendarzowe poprzedzające dzień zgłoszenia do konkursu.

IDEA KONKURSU

  • promowanie i wyróżnienie przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego bazujących na wiedzy, innowacji oraz nowoczesnych technologiach;
  • wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi;
  • promocja inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego;
  • promocja województwa kujawsko-pomorskiego jako regionu sprzyjającego innowacjom.

NAGRODY W KONKURSIE

Laureaci konkursu otrzymają tytuł „Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw” oraz nagrody ufundowane przez organizatorów konkursu.

Uczestnikom konkursu i projektodawcom szczególnie wyróżniającym się w skali regionu może zostać przyznany również certyfikat “Innowacyjnej Marki Regionu InnoMaRe. Made In Kujawsko-Pomorskie”.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

  • Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
  • Zgłoszenia przyjmowane są do 27 października
  • Zapraszamy do skorzystania z formularzy zgłoszeniowych

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 30 listopada, podczas uroczystej gali podczas Forum Ekspansji w Hotelu Bulwar w Toruniu.

 

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl